ضرورت اجرای دقیق برنامه های ارائه شده به شورای اسلامی
ضرورت اجرای دقیق برنامه های ارائه شده به شورای اسلامی

رشت- ایده آل خبر - شهردار رشت در جلسه شورای معاونین به ضرورت اجرای دقیق برنامه های مدون ارائه شده به شورای اسلامی تاکید کرد.

به گزارش ایده آل خبر به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مرتضی عاطفی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت با اشاره به اینکه جلسه شورای معاونین به ریاست شهردار رشت عصر روز چهارشنبه(۲۰ مرداد) برگزار شد اظهار داشت: در این جلسه شهردار رشت به اجرای برنامه های مدون ارائه شده به اعضای شورای اسلامی تاکید کرد.

عاطفی خاطرنشان کرد: در جلسه شورای معاونین همچنین کاهش فرآیندها و ضوابط اداری و مالی به جهت تسریع در امور ، نظافت و پاکیزگی شهر و …مورد تاکید شهردار رشت قرار گرفت.