طرح جامع گردشگری گیلان با تامین اعتبار خارجی اجرایی می شود
طرح جامع گردشگری گیلان با تامین اعتبار خارجی اجرایی می شود

طرح جامع گردشگری گیلان با تامین اعتبار خارجی اجرایی می شود

ایده آل خبر_به گزارش ایرنا، مشاور ارشد سازمان جهانی گردشگری با اشاره به انتخاب گیلان برای مرحله اول مطالعه وتدوین طرح جامع گردشگری گفت: این پروژه که به نام راه ابریشم معرفی شده، با کمک های فنی سازمان جهانی گردشگری و تأمین مالی از طریق اتحادیه اروپا و توسط دفتر منطقه ای یونسکو در تهران اجرایی می شود.

مارچلو نوتاریانی در دیدار با استاندار گیلان با ابراز خرسندی از سفر به این استان و انتخاب آن به عنوان مرحله اول مطالعه تدوین طرح جامع گردشگری ، دلیل انتخاب گیلان را به واسطه وجود ظرفیت های طبیعی و تعداد حضور گردشگرانی از کشورهای همسایه همچون آذربایجان و نیز از استان های دیگر در این خطه عنوان و خاطرنشان کرد: این طرح جامع به عنوان نقشه راه، هدایتگر گردشگران از تمام نقاط کشور و نیز دنیا برای ایجاد گردشگری پایدار، مسئولانه و رقابتی است.