طرح روش های علمی، به کارگیری ابزارهای توسعه و رشد اقتصادی مهمترین دستاورد همایش بین المللی اوراسیاست
طرح روش های علمی، به کارگیری ابزارهای توسعه و رشد اقتصادی مهمترین دستاورد همایش بین المللی اوراسیاست

رشت - ایده آل خبر - موقعیت هیدرولیتیکی ویژه در مسیرهای تجاری بین المللی، نزدیکی جغرافیایی به کشورهای منطقه و سابقه روابط تاریخی، جایگاه برجسته‌ای در فراهم ساختن بستر توسعه روابط منطقه‌ای به منطقه آزاد انزلی ارائه می کند بازآفرینی و تولید ادبیات علمی،فعال‌تر شدن توسعه روابط منطقه‌ای، طرح روش‌های علمی به کارگیری ابزارهای توسعه و رشد اقتصادی مهترین دستاوردهای همایش بین المللی اوراسیا است

به گزارش ایده آل خبر به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، دکتر مهدی مدیری، دبیر علمی همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای،که بیست هفتم آبان ماه سال جاری در منطقه آزاد انزلی برگزار می شود، با بیان اینکه برگزاری این همایش بین‌المللی به بازآفرینی و تولید ادبیات علمی جهت فعال‌تر شدن توسعه روابط منطقه‌ای، طرح روش‌های علمی در ایجاد بستر به کارگیری ابزارهای توسعه و رشد اقتصادی در مقوله تولید، فناوری، سرمایه‌گذاری و تجارت است، اظهار داشت: در ارتباط با نقش مناطق آزاد در گسترش همکاری های منطقه ای باید به پس از جنگ جهانی دوم توجه کردکه کشورهای تازه به استقلال رسیده درصدد رفع آثار عقب ماندگی از جریان توسعه جهانی بودند و با عنایت به اینکه استقلال اقتصادی-‌صنعتی یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت قلمداد می شود، در نتیجه نظریه‌ها و راهبردهایی که زمینه زدودن سریع‌تر آثار عقب‌ماندگی و دست یابی به صنایع بودند در اولویت کار قرار گرفت.
وی با ارائه تحلیلی از روندهای تحقیقی و عملیاتی به اجرا درآمده از سوی کشورهای مختلف در دهه های پنجاه تا شصت میلادی، تصریح کرد که کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، از ویژگی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی برای دستیابی به هدف‌هایی نظیر توسعه اقتصاد ملی،جذب سرمایه‌های خارجی،استفاده از برتری‌های نسبی،ایجاد فرصت‌های شغلی،تربیت نیروی انسانی،افزایش درآمدهای ناشی از فعالیت‌های خدماتی،افزایش کارایی اقتصاد ملی،توسعه منطقه‌ای و تبدیل بخش‌های عقب مانده به قطب‌های توسعه، استفاده و اقدام به تأسیس مناطق آزاد نموده اند.
عضو هیأت علمی دانشگاه مالک اشتر با بیان اینکه مناطق آزاد، قلمرو معینی از سرزمین اصلی است که در آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی مجاز شناخته شده اضافه کرد:مناطق آزاد به عنوان پنجره‌هایی برای هم‌پیوندی اقتصادی کشورها با اقتصاد منطقه، رشد صادرات و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی است که در صورت به کارگیری سیاست‌های اصولی می‌توانند علی‌رغم گستره محدود جغرافیایی، به نقش آفرینی در عرصه اقتصادی دست یابند و ایجاد مناطق آزاد در سطح بین المللی به عنوان یکی از راهکارهای دست یابی به اهداف گوناگونی نظیر افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، اتصال تدریجی با توسعه منطقه‌ای، رفع محرومیت‌ها، جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید،قلمداد می شوند.
نایب رئیس اتحادیه انجمن های علوم جغرافیایی ایران و اتحادیه انجمنهای علوم جغرافیایی ایران با اشاره به اینکه مناطق آزاد با به کارگیری سیاست‌های کارآمد می‌توانند با نقش آفرینی‌های اقتصادی کلان با همگرایی و همکاری و توسعه روابط درون منطقه‌ای در عرصه معادلات ژئواکونومیکی ظاهر شوند، در خصوص اهمیت نقش منطقه آزاد انزلی در دریای خزر گفت:این منطقه با پتانسیل و توانمندی‌های تولیدی،صنعتی و زمینه‌های افزایش بازار‌های صادراتی و همچنین موقعیت ژئوپلیتیکی ایران به عنوان چهارراه مواصلاتی چندین قاره، که به کورمان موقعیت ترانزیتی غیرقابل جایگزین را عطا می کند، فرصتی برجسته در توسعه و رشد اقتصادی برای منطقه آزاد انزلی فراهم ساخته است.
مدیری منطقه آزاد انزلی را به واسطه واقع شدن آن در مسیر ترانزیتی شمال-‌جنوب و جاده ابریشم، جمهوری‌های آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه و اتحادیه اوراسیا دارای موقعیت هیدرولیتیکی ویژه‌ای عنوان کرد و افزود: وجود ارتباطات تاریخی در عرصه‌های مختلف تجاری، فرهنگی و اجتماعی به همراه ظرفیت‌های متعدد این منطقه و استان گیلان در حوزه‌های ترانزیتی و حمل و نقل، جاذبه‌های گردشگری از اهمیت راهبردی و ژئوپلیتیکی در منطقه برخوردار است و جایگاه برجسته‌ای در فراهم ساختن بستر توسعه روابط منطقه‌ای و بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی دارد.
دبیر علمی همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ارائه سابقه تشکیل و فعالیت این اتحادیه همکاری منطقه ای تصریح کرد که با توجه به تنوع بازار و تنوع منابع موجود در کشورهای عضو این اتحادیه، پیوستن به آن یک فرصت قابل توجه برای اقتصاد ایران ایجاد می نماید و اضافه کرد: ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همکاری با این اتحادیه می‌تواند دروازه جدیدی برای اقتصاد ایران باشد که بتواند با سایر اعضا به راحتی روابط اقتصادی برقرار کند و یا روابط خود را توسعه دهد.
وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از موقعیت ترانزیتی ویژه جمهوری اسلامی ایران براساس قرار گرفتن بین دو دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب و نقش محوری در موقعیت ترانزیتی شرق و غرب، از طریق پیوند بازار کشورهای حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا به اعضای اتحادیه، در رونق این اتحادیه نقش تاثیرگذاری را ایفا نماید، گفت:برهمین اساس اتصال بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی به شبکه ریلی کشور موجب اتصال بنادر شمالی و جنوبی کشور و افزایش حجم حمل و نقل ریلی بین‌المللی با توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های مختلف این منطقه می‌شود.
دکتر مدیری برگزاری همایش بین‌المللی،را کمک به بازآفرینی و تولید ادبیات علمی جهت فعال‌تر شدن توسعه روابط منطقه‌ای، طرح روش‌های علمی در ایجاد بستر به کارگیری ابزارهای توسعه و رشد اقتصادی در مقوله تولید، فناوری، سرمایه گذاری و تجارت اعلام کرد و افزود:تقویت روابط اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تعمیق فضای همکاری و تعامل منطقه‌ای؛اهمیت جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد؛ تلاش در انتقال فناوری‌های روز به درون اقتصاد؛ ایجاد فرصت‌های اشتغال؛بیان چگونگی افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت‌های خدماتی (حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، بانکداری و جهانگردی)؛بررسی و معرفی راهکار‌های برون رفت از برخی مشکلات پیش روی توسعه همکاری‌ها و صادرات را می توان از مهمترین دستاوردهای این همایش برشمرد.
دبیر علمی همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای با بیان استقبال گسترده استادان و پژوهشگران افزود: با توجه شرایط خاص کرونایی و برگزاری یک روزه همایش، امکان ارائه بیش از چهل مقاله در پنل‌های مختلف میسر نمی‌باشد و در روز همایش سایر مقالات به صورت پوستر ارائه خواهد شد‌.