عرض تسلیت به همکار
عرض تسلیت به همکار

همکار ارجمندم ، سرکار خانم ونوشه خراط مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی سرتوک با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مادرگرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه حق تعالی برای آن عزیز از دست رفته اجر جزیل، برای شما و دیگر بازماندگان صبر جمیل خواهانم . لیلا پاکیزه صیقلانی مدیرمسئول پایگاه […]

همکار ارجمندم ، سرکار خانم ونوشه خراط

مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی سرتوک

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مادرگرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه حق تعالی برای آن عزیز از دست رفته اجر جزیل، برای شما و دیگر بازماندگان صبر جمیل خواهانم .

لیلا پاکیزه صیقلانی
مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی ایده آل خبر