دکتر علی باستی دبیر اجرایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی فناوری و فن بازار سال ۱۴۰۰منصوب شد
دکتر علی باستی دبیر اجرایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی فناوری و فن بازار سال ۱۴۰۰منصوب شد

رشت - ایده آل خبر -'دکتر غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و رئیس ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری، در حکمی دکتر علی باستی رئیس پارک علم و فناوری گیلان را به عنوان «دبیر اجرایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار سال ۱۴۰۰» منصوب کرد.

به گزارش ایده آل خبر – در حکم رئیس ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری، خطاب به دکتر باستی آمده است:

نظر به تجارب ارزنده جناب‌عالی به موجب این حکم به عنوان «دبیر اجرایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار سال ۱۴۰۰» منصوب می‌شوید.

انتظار می رود با توجه به برگزاری مشترک نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری با نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، با هماهنگی دبیر محترم ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری و با بهره‌گیری از نظرات اعضای هییت علمی و کارشناسان نسبت به برنامه‌ریزی و ایجاد تعادل با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی، زمینه برگزاری هرچه مناسب‌تر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار سال ۱۴۰۰ را فراهم سازید.