فراخوان همکاری نیروهای داوطلب در بیمارستانهای رشت
فراخوان همکاری نیروهای داوطلب در بیمارستانهای رشت

به گزارش ایده ال خبر – با توجه به گسترش شدید بیماری کرونا و افزایش آمار بستری در بیمارستانهای رشت، چنانچه افرادی تمایل به همکاری در موارد ذیل دارید، لطفا از طریق شماره تلفن ۰۹۱۱۳۳۲۴۷۶۵ اعلام بفرمایید. ۱. نیروی داوطلب برای همکاری در بیمارستانهای رازی، پورسینا، ولایت و رسول اکرم با اولویت پرستار، بهیار، دستیار […]

به گزارش ایده ال خبر – با توجه به گسترش شدید بیماری کرونا و افزایش آمار بستری در بیمارستانهای رشت، چنانچه افرادی تمایل به همکاری در موارد ذیل دارید، لطفا از طریق شماره تلفن ۰۹۱۱۳۳۲۴۷۶۵ اعلام بفرمایید.

۱. نیروی داوطلب برای همکاری در بیمارستانهای رازی، پورسینا، ولایت و رسول اکرم با اولویت پرستار، بهیار، دستیار پرستار و خدمات عمومی

۲. جمع آوری کمک جهت تهیه وسایل پذیرایی تقویتی برای بیماران و کادر درمان (شیر، آبمیوه، گوشت، مرغ)

۳.آمادگی جهت کمک در طرح بیماریابی و کمک به کادر درمان