قابل توجه پزشکان و دندانپزشکان
قابل توجه پزشکان و دندانپزشکان

رشت_ ایده آل خبر _شرکت پیشگامان ارتباطات درخشان نواب در راستای اجرای طرح حذف تدریجی دفترچه های بیمه سلامت و نسخه نویسی الکترونیک آمادگی انجام موارد زیر را دارد : قابل توجه پزشکان و دندانپزشکان شرکت پیشگامان ارتباطات درخشان نواب در راستای اجرای طرح حذف تدریجی دفترچه های بیمه سلامت و نسخه نویسی الکترونیک آمادگی […]

رشت_ ایده آل خبر _شرکت پیشگامان ارتباطات درخشان نواب در راستای اجرای طرح حذف تدریجی دفترچه های بیمه سلامت و نسخه نویسی الکترونیک آمادگی انجام موارد زیر را دارد :
قابل توجه پزشکان و دندانپزشکان
شرکت پیشگامان ارتباطات درخشان نواب در راستای اجرای طرح حذف تدریجی دفترچه های بیمه سلامت و نسخه نویسی الکترونیک آمادگی انجام موارد زیر را دارد :

۱- آموزش سامانه نسخه نویسی الکترونیک eservices.ihiagov.ir/erx به پزشکان و دندانپزشکان
۲- نحوه ورود به سامانه مذکور و حذف کد ورود دو مرحله ای
۳- نحوه ثبت کد ملی بیمار در کادر « شناسه ملی »
۴- احراز هویت بیمه شدگان و بررسی تاریخ اعتبار و پوشش بیمه ای آنها
۵- نوبت دهی الکترونیک توسط پزشک یا منشی مطب
۶- تجویز نسخه شامل دارو، آزمایش، تصویربرداری، توانبخشی و خدمات پزشکی
۷- نحوه ایجاد پروفایل داروها، آزمایش ها و تصویربرداری های مورد علاقه و پرمصرف
۸- نحوه تجویز خدمات پزشکان ( تجویز خدمات دو مرحله ای )
۹- حذف، اضافه و ویرایش اقلام دارویی و سایر خدمات پاراکلینیک
۱۰- نحوه تهیه و تنظیم مستندات مورد نیاز جهت ارائه ماهانه به سازمان بیمه سلامت
۱۱- انجام هماهنگی های مورد نیاز و رفع اشکالات احتمالی با سازمان بیمه سلامت