قدردانی معاون قضایی دادگستری کل استان از عملکرد مدیریت درمان گیلان
قدردانی معاون قضایی دادگستری کل استان از عملکرد مدیریت درمان گیلان

قدردانی معاون قضایی دادگستری کل استان از عملکرد مدیریت درمان گیلان

ایده آل خبر _معاون قضایی ، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گیلان با ارسال نامه ای به مدیر عامل سلزمان تامین اجتماعی ازعملکرد مدیریت مدیریت درمان گیلان در خدمت رسانی به مردم و بیمه شدگان و همکاری صمیمانه مدیردرمان استان در ستاد تدابیر دارویی استان قدر دانی نمود.

مدیردرمان تامین اجتماعی استان گیلان به لطف خدا تا هم اکنون منشاء خدمات در سطح استان برای بیماران و مراجعان و ستاد تدابیر دارویی بهداشتی در معاونت قضایی دادگستری کل استان بوده است.