قدردان زحمات پزشکان فداکار هستیم
قدردان زحمات پزشکان فداکار هستیم

رشت_ ایده آل خبر_ سید مهدی خدمت بین دانا در دیدار با دکتر محمدرضا مبین رئیس مرکز فوق تخصصی سوانح سوختگی ولایت رشت گفت:همیشه قدردان زحمات پزشکان فداکار هستیم و به کسانی که نسبت به توانخواهان و جامعه هدف بهزیستی احساس مسئولیت دارند ادای احترام می کنیم.

به گزارش ایده آل خبر ، سید مهدی خدمت بین دانا در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور دلسوزانه جامعه پزشکی نسبت به جامعه هدف بهزیستی گفت:: جامعه پزشکی همواره نقش پررنگی در مسیر بهبودی توانخواهان و مددجویان بهزیستی دارند و همیشه قدردان زحمات پزشکان فداکار هستیم و به کسانی که نسبت به توانخواهان و جامعه هدف بهزیستی احساس مسئولیت دارند ادای احترام می کنیم.

مدیرکل بهزیستی گیلان در ادامه با اشاره به ارائه خدمات دندانپزشکی درگذشته برای افراد کم توان ذهنی در خارج از استان افزود: با توجه به شرایط ویژه افراد کم توان ذهنی در سالهای گذشته،خدمات دندانپزشکی با شرایطی خاص و حالت بیهوشی در یکی از مراکز تخصصی درخارج از استان انجام می شد که در حال حاضر این امکان وجود ندارد و در صدد هستیم تا با امضای تفاهم نامه این شرایط در بیمارستان پورسینا و یا دیگر مراکز تخصصی رقم بخورد تا بتوانیم این خدمات را در این مراکز درمانی انجام دهیم.

دکتر محمدرضا مبین، رئیس مرکز فوق تخصصی سوانح سوختگی ولایت رشت نیز در این نشست آمادگی مرکز درمانی ولایت و سایر مراکز درمانی تحت پوشش جهت ارائه هرگونه خدمات پزشکی به جامعه هدف بهزیستی را اعلام نمود و برای عرضه خدمات بهینه به مددجویان خواستار ادامه همکاری بیش از پیش شد.