قطع آب کشاورزی اراضی شالیزارهای مناطق مرکزی گیلان
قطع آب کشاورزی اراضی شالیزارهای مناطق مرکزی گیلان

رشت - ایده آل خبر - معاون آب کشاورزی شالیزارهای مناطق مرکزی گیلان از صبح روز 22 خرداد ماه به مدت چهار روز خبر داد .

به گزارش ایده آل خبر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان؛ محمد جواد خانی پور با اعلام این خبر گفت: آب کشاورزی کانال چپ سد سنگر (مناطق مرکزی گیلان شامل شهرستانهای رشت و خمام) از صبح روز ۲۲ خرداد ماه به مدت ۴ روز قطع و پس از آن ، چهارمین مرحله آبگذاری این مناطق از ۲۶ خرداد ماه به مدت ۸ روز انجام خواهد شد.