لایروبی رودخانه‌های رشت پیش از شروع فصل بارندگی آغاز شد
لایروبی رودخانه‌های رشت پیش از شروع فصل بارندگی آغاز شد

لایروبی رودخانه‌های رشت پیش از شروع فصل بارندگی آغاز شد

ایده آل خبر _ به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این راستا به منظور جلوگیری از طغیان رودخانه ها و بستر سازی مناسب، عملیات لایروبی رودخانه های رشت صبح روز شنبه نهم شهریور ماه ۱۳۹۸با حضور اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسلامی شهر رشت، شاهرخ طلیسگر سرپرست معاونت خدمات شهری، محمد باقر بشردانش مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری، هومن روائی مدیر عامل سازمان عمران و بازآفرینی شهری و جمعی از مدیران شهرداری آغاز شده است.

گفتنی است این عملیات با نظارت معاونت خدمات شهری و همکاری مناطق پنجگانه توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت از منطقه انتهای سیاه اسطلخ شروع شده است و به مدت یکماه ادامه خواهد یافت.