لیست انتخاباتی پویش جوانان و دانشجویان رشت اعلام شد
لیست انتخاباتی پویش جوانان و دانشجویان رشت اعلام شد

به گزارش ایده آل خبر – پس از بررسی داوطلبین ششمین دوره شورای اسلامی کلانشهر رشت و امضای عهدنامه، میثاق‌نامه جمعی و پذیرش شرایط پویش جُدَر جهت رصد در طول دوره نمایندگی و در مسیر عمل به برنامه های مدون اعلام شده توسط داوطبین، اعلام شد: ۱. عرفان ندائی پس ویشه ۸۱۸ ۲. رضا رسولی […]

به گزارش ایده آل خبر – پس از بررسی داوطلبین ششمین دوره شورای اسلامی کلانشهر رشت و امضای عهدنامه، میثاق‌نامه جمعی و پذیرش شرایط پویش جُدَر جهت رصد در طول دوره نمایندگی و در مسیر عمل به برنامه های مدون اعلام شده توسط داوطبین، اعلام شد:

۱. عرفان ندائی پس ویشه ۸۱۸
۲. رضا رسولی ۴۷۹
۳. مجید عزیزی لیفکوئی ۵۹۷
۴. سینا مقدادی کاسانی ۷۵۴
۵. حسن کریمی کرنق ۶۸۴
۶. معصومه رجبی پاپکیادهی ۴۷۱
۷. علی احمدنیا ۱۴۱
۸. مهرداد مهرگان ۷۸۱