مدیردرمان تامین اجتماعی گیلان نقش دندانپزشکان در ارتقاء سطح سلامت عمومی جامعه با ارزش و مهم است.
مدیردرمان تامین اجتماعی گیلان نقش دندانپزشکان در ارتقاء سطح سلامت عمومی جامعه با ارزش و مهم است.

ایده آل خبر _بمناسبت ٢٣ فروردین ماه روز دندانپزشکی مدیردرمان تامین اجتماعی استان گیلان با حضور در کلینیک مستقل دندانپزشکی رشت از دندانپزشکان شاغل در این واحد تقدیر نمود. نقش دندانپزشکان در ارتقاء سطح سلامت عمومی جامعه با ارزش و مهم است. به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان ،دکتر شهدی نژاد در […]

ایده آل خبر _بمناسبت ٢٣ فروردین ماه روز دندانپزشکی مدیردرمان تامین اجتماعی استان گیلان با حضور در کلینیک مستقل دندانپزشکی رشت از دندانپزشکان شاغل در این واحد تقدیر نمود.
نقش دندانپزشکان در ارتقاء سطح سلامت عمومی جامعه با ارزش و مهم است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان ،دکتر شهدی نژاد در این دیدار نقش دندانپزشکان را در ارتقاء سطح سلامت عمومی جامعه با ارزش و مهم دانست و افزود در دنیا به موضوع بهداشت دهان و دندان توجه ویژه ای می شود در همین راستا سازمان تامین اجتماعی هم اهتمام ویژه ای برای سلامت بیمه شدگان به ویژه دهان و دندان دارد . ایشان خرید تجهیزات پیشرفته و مواد مصرفی مناسب در مراکز ملکی تامین اجتماعی و واحد های دندانپزشکی را یاد آور شد و از دندانپزشکان همکار خواست تا با توجه به شرایط تحریمی کشور همچون گذشته پرتلاش و دلسوز مردم به ویژه بیمه شدگان عزیز باشند.