مدیرعامل آبفای گیلان در جشنواره من مراقب آبم عنوان کرد:  برنامه های آموزشی در ارتقاء سطح فرهنگ و بهینه سازی مصرف بسیار حائز اهمیت است
مدیرعامل آبفای گیلان در جشنواره من مراقب آبم عنوان کرد:  برنامه های آموزشی در ارتقاء سطح فرهنگ و بهینه سازی مصرف بسیار حائز اهمیت است

ایده آل خبر _به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان ، در تداوم برگزاری برنامه های هفته صرفه جویی در مصرف آب و انرژی، این شرکت با هدف معرفی راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب، برنامه آموزشی من مراقب آبم را در سالن سروش رشت با حضور بیش […]

ایده آل خبر _به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان ، در تداوم برگزاری برنامه های هفته صرفه جویی در مصرف آب و انرژی، این شرکت با هدف معرفی راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب، برنامه آموزشی من مراقب آبم را در سالن سروش رشت با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از خردسالان زیر ۷ سال برگزار نمود.

در این مراسم سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل آبفای گیلان با تأکید بر این نکته که امروزه ما موظف به مراقبت از آب هستیم برگزاری برنامه های آموزشی را درارتقاء سطح فرهنگ و بهینه سازی مصرف موثر دانست.
وی با اشاره به اهمیت آب در زندگی هر فرد و لزوم حفاظت از این سرمایه ملی برای آیندگان، به ارائه راهکارهایی برای مدیریت مصرف آب و چگونگی جلوگیری از هدررفت آب پرداخت.
گفتنی است: با توجه به اینکه بهینه سازی و رعایت الگوی مصرف جهت رسیدن به میزان متوسط سرانه مصرف همواره مورد تاکید بوده، شرکت آب و فاضلاب شهری استان گیلان اقدام به برگزاری برنامه های فرهنگی و ارائه راهکارهای صرفه جویی در سطوح مختلف نمود و در این جشنواره که با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از خردسالان برگزار شد پیامهای آموزشی در قالب بروشور، اقلام فرهنگی و بازی و سرگرمی ارائه شد.