مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان در جلسه آغاز به کار دهمین شورای اسلامی کار شرکت: هدف از فراخوان انتخاب مدیران عامل شرکتهای آب و فاضلاب، انتخاب مدیر قوی در ساختار وزارت نیرو در راستای شایسته سالاری است
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان در جلسه آغاز به کار دهمین شورای اسلامی کار شرکت: هدف از فراخوان انتخاب مدیران عامل شرکتهای آب و فاضلاب، انتخاب مدیر قوی در ساختار وزارت نیرو در راستای شایسته سالاری است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان در جلسه آغاز به کار دهمین شورای اسلامی کار شرکت: هدف از فراخوان انتخاب مدیران عامل شرکتهای آب و فاضلاب، انتخاب مدیر قوی در ساختار وزارت نیرو در راستای شایسته سالاری است

ایده آل خبر_به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، مدیرعامل این شرکت در جلسه آغاز به کار دهمین دوره شورای اسلامی کار، مشارکت کارکنان در تصمیم سازی ها را برای پیشرفت و رشد شرکت بسیار حائز اهمیت دانست.
سیدمحسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، با اشاره به تغییر و تحول در شورای اسلامی کار این شرکت اظهار داشت: با توجه به وجود وفاق و همدلی کارکنان، تضاد منافع کارکنان و کارفرما وجود ندارد.
وی ضمن تقدیر از تلاش شورای اسلامی پیشین تصریح کرد: با سطح تخصص و توانایی که منتخبین شورای جدید دارند امیدواریم برنامه ها و عملکرد این عزیزان موجب ارتقاء شرکت و وضعیت کارکنان گردد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان همچنین اظهار داشت: همکاری و همدلی کارکنان و شورا با مجموعه مدیریت شرکت سبب خواهد شد اهداف از پیش تعیین شده محقق گردد.
وی در ادامه گفت: خدمت در این حوزه منفعت طلبی نیست و شورای اسلامی کار شرکت باید پل ارتباطی کارکنان و مجموعه مدیریت شرکت باشد و به بیان دغدغه ها و انتقال دیدگاه های کارکنان و مدیریت بپردازد.
مهندس حسینی با تأکید بر مشارکت کارکنان و شورا در تصمیم سازی و تصمیم گیری های شرکت تصریح کرد: تقویت انتقال دیدگاه های مدیران به کارکنان، موجب نزدیکی افکار خواهد شد و با تصمیم های درست و مناسب خواهیم توانست شرکت را به سمت موفقیت سوق دهیم. وی همچنین یادآور شد: اهداف شرکت باید راحت و شفاف بیان شود تا کارکنان مطلع گردند و برخورداری از نظرات کارشناسی مخالفان و موافقان شرکت و پایش آنها در پیشرفت و رشد شرکت بسیار حائز اهمیت است. مهندس حسینی با تأکید بر جدیت در کار با توجه به سه ماهه پایانی سال خاطرنشان کرد: هدف از فراخوان مدیران عامل شرکت های آب و فاضلاب، انتخاب مدیر قوی در ساختار وزارت نیرو در راستای شایسته سالاری است و تا پایان این پروسه، مجدانه در راه اعتلای شرکت و ارائه خدمت به مردم تلاش خواهیم کرد.