مدیریت درمان گیلان در رتبه هفتم در حوزه صیانت از حقوق شهروندی قرار گرفت
مدیریت درمان گیلان در رتبه هفتم در حوزه صیانت از حقوق شهروندی قرار گرفت

در ارزیابی بعمل آمده از سوی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان در رتبه هفتم رعایت حقوق شهروندی در سطح استان قرار گرفت.

ایده آل خبر _به گزارش دفتر روابط عمومی مدیریت درمان استان گیلان ،دکتر شهدی نژاد مدیردرمان تامین اجتماعی استان گیلان با اعلام خبر فوق اظهار داشت: در ارزیابی میدانی بعمل آمده از سوی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان  از تمام دستگاههای اجرایی استان ، مدیریت درمان تامین اجتماعی استان با کسب ۹۲ امتیاز در رتبه هفتم در سطح استان قرار گرفت.
ایشان این موفقیت را مرهون تلاش کلیه پرسنل مدیریت درمان استان به ویژه واحدهای تابعه دانست و افزود ایجاد فضای صمیمی بین همکاران و بیمه شدگان درمراکز درمانی از الویت های مهم مدیریت درمان استان برای خدمتگزاری به مراجعین است.