مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان خبر داد: افتتاح و بهره برداری از ۱۲ پروژه در هفته دولت.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان خبر داد: افتتاح و بهره برداری از ۱۲ پروژه در هفته دولت.

ایده آل خبر_به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیلان ،«عظیم بلبل آبادي» مدير عامل شركت برق منطقه اي گيلان در این خصوص گفت: نیروگاه مقیاس کوچک ۲۵ مگاواتی، برقراری ارتباطات پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت اسالم، نصب فیبرنوری برروی خطوط اولویت بندی شده طرح جامع مخابراتی، خط تغذیه کننده پست صومعه سرا، احداث […]

ایده آل خبر_به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیلان ،«عظیم بلبل آبادي» مدير عامل شركت برق منطقه اي گيلان در این خصوص گفت: نیروگاه مقیاس کوچک ۲۵ مگاواتی، برقراری ارتباطات پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت اسالم، نصب فیبرنوری برروی خطوط اولویت بندی شده طرح جامع مخابراتی، خط تغذیه کننده پست صومعه سرا، احداث پست GIS صومعه سرا، افزایش ظرفیت پست طالقانی رشت، افزایش ظرفیت پست شفت، افزایش ظرفیت پست شهید قلی پور رشت، افزایش ظرفیت پست چابکسر، افزایش ظرفیت پست اسالم، افزایش ظرفیت پست کیاشهر و افزایش ظرفیت پست شهید انصاری لنگرود از جمله پروژه هایی است که در هفته دولت امسال افتتاح و به بهره برداری می رسند. مدير عامل شركت برق منطقه اي گيلان با بیان اینکه این پروژه ها در رشت، اسالم، صومعه سرا، شفت، چابکسر، کیاشهر و لنگرود افتتاح و به بهره برداری می رسند افزود: با افتتاح و بهره برداری از این پروژه ها برای ۲۷ نفر به صورت دائم و برای ۱۵۰ نفر بطور موقت اشتغال ایجاد می شود. گفتنی است که برای این پروژه ها اعتباری معادل ۲۲۲ میلیارد تومان هزینه شده است.