مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان: رشد بی سابقه افزایش ظرفیت پستهای استان گیلان
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان: رشد بی سابقه افزایش ظرفیت پستهای استان گیلان

در 5 ماهه اول سال 98، ظرفیت بخش فوق توزیع پست های استان گیلان، 9.2 درصد افزایش یافت.

ایده آل خبر _« عظیم بلبل آبادی» مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان با اعلام خبر فوق گفت: در ۵ ماه اول سال ۱۳۹۸، موفق شدیم پروژه های مختلفی را در بخش احداث و توسعه پست های ۶۳/۲۰ کیلوولت در مناطق جغرافیایی؛ رشت، صومعه سرا، اسالم، شفت، لنگرود ، چابکسر و انزلی اجرا و به مرحله بهره برداری برسانیم.
بلبل آبادی با اشاره به ظرفیت منصوبه ایجاد شده در پست ها گفت: در ۵ ماهه اول امسال با اجرای پروژه ها در بخش احداث و توسعه پست های ۶۳/۲۰ کیلوولت، موفق شدیم ۲۵۵ مگاولت آمپر به ظرفیت بخش فوق توزیع استان گیلان اضافه نماییم. به عبارتی توانستیم ۹٫۲ درصد افزایش ظرفیت را در این بخش ایجاد کنیم. این در حالی است که متوسط رشد افزایش ظرفیت ایجاد شده در بخش فوق توزیع پستهای گیلان در ۱۰ سال گذشته ، ۳٫۶ درصد بوده است.
وی تصریح کرد: مقایسه این اعداد و ارقام نشان می دهد که در ۵ ماهه اول امسال نسبت به ۱۰ سال گذشته ، رشد ۵٫۶ درصدی ظرفیت ایجاد شده در بخش فوق توزیع پست های گیلان را داشته ایم که این افزایش ظرفیت ایجاد شده، در ۱۰ سال اخیر بی سابقه و چشمگیر بوده است.