مراجعه نزدیک به ۶۰۰نفربه کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی گیلان
مراجعه نزدیک به ۶۰۰نفربه کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی گیلان

درشش ماهه نخست سالجاری نزدیک به 600 نفر برای تعیین میزان ازکارافتادگی به کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی گیلان مراجعه نمودند.

ایده آل خبر_به گزارش دفتر روابط عمومی مدیریت درمان استان گیلان ،دکتر شهدی نژاد مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان با اعلام خبر فوق اظهارداشت: در این مدت طبق آرای کمیسیون پزشکی تعداد ۳۰۵ نفر از کارافتاده کلی شناخته شدند.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان همچنین خاطر نشان شد که تعداد افراد از کارافتاده به علت بیماریهای غیر ناشی از کار یا حوادث غیر ناشی از کار ۳۰۳ نفر بوده اند که فقط ۲ نفر به علت حادثه ناشی از کار به عنوان از کارافتاده کلی شناخته شده اند.
در ادامه دکتر شهدی نژاد به تشکیل جلسات شورای پزشکی اشاره نمود و افزود: برای سهولت دسترسی بیمه شدگان عزیز ،جلسات شورای پزشکی در شش شهر رشت ، انزلی ، تالش، آستارا ، رودسر و لاهیجان تشکیل می شود که در شش ماهه نخست سالجاری نزدیک به ۳۰۰ جلسه برای تایید استراحت پزشکی و تایید پروتز تشکیل و نزدیک به ۳۰۰۰ رای در این خصوص صادر شده است.