مردم شهر تشنه خدمت هستند/ رشت نردبان پیشرفت کسی نیست/ دیوار اعتماد هنوزدر رشت تخریب نشده است.
مردم شهر تشنه خدمت هستند/ رشت نردبان پیشرفت کسی نیست/ دیوار اعتماد هنوزدر رشت تخریب نشده است.

مردم شهر تشنه خدمت هستند/ رشت نردبان پیشرفت کسی نیست/ دیوار اعتماد هنوزدر رشت تخریب نشده است.

 

ایده آل خبر _غلامعلی جعفرزاده در مراسم تودیع و معارفه شهردار رشت خطاب به معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور خاطرنشان کرد: شهر رشت شهر اولین ها و شهری  خلاق در بسیاری ازپروژه ها بوده و هست شهر رشت یکی از بهترین وضعیت مدیریتی را دارد.

نماینده مردم شهر رشت در مجلس با اشاره به کارهای خوب انجام شده در این شهر اذعان داشت: رشت دارای دو رودخانه بسیار بزرگ است.بزرگترین تالاب شهری در شهر رشت واقع شده اما متاسفانه به هر دلیلی به مدت ۱۱ ماه خدمات شهری در این شهر تعطیل شد.

وی با تاکید بر قدردانی ازبهارمست سرپرست شهرداری رشت خاطرنشان کرد: همان طور که مطلعید در دوران سرپرستی  به دلیل سرپرست بودن  بسیاری  از کارهای کلیدی و قانونی قابل اجرا نیست و درشهر بسیاری از پروژه های کلیدی اجرا نمی شد.

جعفرزاده با تاکید بر ضرورت لحاظ نگاه ویژه شهردار منتخب به شهر رشت بیان کرد: شهر رشت  شایسته بهترینهاست،  و باید نگاه ویژه ای به شهر داشت.

نماینده مردم شهر رشت با تاکید بر اینکه رشت  نردبان برای پیشرفت کسی نیست ،گفت:  امروز ۶۵ اسم به عنوان شهردار  در صفحه ویدئو پروژکتور به نمایش درآمد یعنی ۶۵ نفر آمدند و رفتند و ممکن است اسم ناصر حاج محمدی هم به زودی در این صفحه به نمایش درآید.

وی با تاکید بر اینکه هنوز دیوار  اعتماد در شهر رشت هنوزتخریب نشده، خاطرنشان کرد: شهر رشت دارای مردمانی بسیار خوب و معتمد است و برخلاف اکثر شهرهای کشور که نسبت به مسئولین خود بی اعتماد هستند مردم این شهر  هنوز به حرفهای  مسئولین اعتماد دارند و درکنار مسئولین هستند.

جعفرزاده حضور استاندار و مسئولین ازابتدای جلسه را اتفاقی میمون دانست و گفت: این حضور حکایت ازهمراهی مداوم با شهردار منتخب دارد، هرچند شهر رشت بسیار عقب افتاده است اما امروزاز شهردار منتخب خواستاریم که با کمک اعضای شورای شهر رشت،استاندار، نمایندگان و مسئولین استانی رشت را ازوضعیت کنونی نجات دهد.