مشاور افتخاری بهزیستی گیلان در امور بیمه منصوب شد.
مشاور افتخاری بهزیستی گیلان در امور بیمه منصوب شد.

رشت - ایده آل خبر - صبح روز یازدهم اردیبهشت ماه، طی حکمی از سوی سیدمهدی خدمت بین دانا سرپرست بهزیستی گیلان ، "حسین صالح" بعنوان مشاور افتخاری بهزیستی گیلان در امور بیمه منصوب شد.

به گزارش ایده آل خبر به نقل از سرپرست بهزیستی گیلان با بیان اینکه استفاده از افراد توانمند در هر سازمانی همواره میتواند گره گشای مشکلات باشد افزود: امیدواریم با حضور و بهره مندی از تخصص و توانایی های افراد کاردان ، در جهت اعتلای اهداف سازمان بهزیستی و خدمت بهینه به جامعه هدف گامی موثر برداشته شود.