مشاور فرهنگی هیئت نجات غریق استان گیلان منصوب شد
مشاور فرهنگی هیئت نجات غریق استان گیلان منصوب شد

پایگاه خبری تحلیلی ایده ال خبر – روز سه شنبه مورخ ۱۱ شهریور ۹۹ طی حکمی از سوی حسین میرزایی ،رئیس هیئت نجات غریق و غواصی استان گیلان، علی احمدنیا بعنوان مشاور فرهنگی هئیت نجات غریق و غواصی استان گیلان منصوب گردید. احمدنیا از مدیران فرهنگی و کارشناس دیپلماسی فرهنگی گیلان و فعال در حوزه […]

پایگاه خبری تحلیلی ایده ال خبر – روز سه شنبه مورخ ۱۱ شهریور ۹۹ طی حکمی از سوی حسین میرزایی ،رئیس هیئت نجات غریق و غواصی استان گیلان، علی احمدنیا بعنوان مشاور فرهنگی هئیت نجات غریق و غواصی استان گیلان منصوب گردید.
احمدنیا از مدیران فرهنگی و کارشناس دیپلماسی فرهنگی گیلان و فعال در حوزه های مختلف فرهنگی،هنری و اجتماعی و رسانه دراستان گیلان می باشد.