معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان: درسال گذشته ۱۲۰ کودک از بهزیستی استان خدمات دریافت کرده اند
معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان: درسال گذشته ۱۲۰ کودک از بهزیستی استان خدمات دریافت کرده اند

بیست و دوم خرداد ماه ( ۱۲ ژوئن ) روز جهانی مبارزه با کار کودک

ایده آل خبر _ به گزارش دفتر روابط عومی بهزیستی استان گیلان ،سهیلا اکبری معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان در این روز گفت : کودکان کار خیابان در استان گیلان تغییرات رشدی نداشته و درسال ۹۷تعداد۱۲۰کودک از بهزیستی استان خدمات دریافت کرده اند ،
وی افزود : یکی از مهمترین اقدمات جهت توانمندسازی آنان با هماهنگی و مشارکت تیم فوتبال داماش طی تفاهم نامه ای ، تیم فوتسالي از این کودکان استعدادیابی و تشکیل گردید و درحال تمرین مي باشند تا از ساعت کار آنان کم شود .
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان اظهار داشت به مناسبت روز جهانی مبارزه باکارکودکان برنامه ی تلویزیونی ويژه ای با همکار ی معاونت اجتماعی بهزيستي و ngo فعال در زمینه کارکودکان به منظور آگاهسازی جامعه تدوین و در روز چهارشنبه پخش خواهد شد ، همچنین دیوار ویژه ای با همکاری کودکان کار با مضمون تحصیل و بازی حق کودکان کار است با همکاری شهرداری و شورای شهر جهت نقاشی آماده شده است