معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان خبر داد تامین امنیت شغلی دهیاران توسط وزارت کشور در آینده نزدیک
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان خبر داد تامین امنیت شغلی دهیاران توسط وزارت کشور در آینده نزدیک

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان خبر داد تامین امنیت شغلی دهیاران توسط وزارت کشور در آینده نزدیک

لیلا پاکیزه _علی اوسط اکبری مقدم در همایش مشترک شهرداران و دهیاران مدیریت شهری و روستایی را ارکان مهم توسعه ای در هرجامعه خواند و گفت: عملکرد شهردار و دهیار می توانند سبب تحول شهر یا روستاها در حوزه های مختلف باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با اشاره به اینکه اکثر ما بهترین خاطرات زندگی خود را در روستاها داریم تصریح کرد: شهرها به دلیل تکنولوزی های روز زندگی افراد را تحت الشعاع قرار داده است.

وی محبت یکرنگی و صمیمیت و الفت الهی و موقعیت استقرار روستاهای همجوار را از پتانسیل های خوب در روستاها عنوان کرد و بیان داشت: این پتانسیل ها در شهرها کمتر دیده می شود بنابراین دهیاران باید حداکثر استفاده از ظرفیتهای فوق را داشته باشند.

علی اوسط اکبری مقدم با اعلام خبر تامین امنیت شغلی دهیاران توسط وزارت کشور در آینده نزدیک خاطرنشان کرد: دهیاران باید با در نظر گرفتن دستورالعمل ها و آئین نامه های موجود در حیطه وظایف خود فکر و عمل کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان بحث فروش زمین های روستاهای، ممانعت را از کوچ روستائیان به شهر و….از دیگر وظایف دهیاران عنوان کرد.

علی اوسط اکبری مقدم در حوزه مدیریت شهری با اشاره به وظایف سنگین شهرداران خاطرنشان کرد: مدیریت شهری رسالت سنگینی است و ما در مملکتی زندگی می کنیم که باید تابع قانون و نظم باشیم. امروز ما به دلیل اینکه برنامه و درآمدهای پایدار نداشتیم به ناچار مجبور به فروش تراکم شده ایم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان در راستای ایجاد  درآمد پایدار در شهرداری با اشاره به احیای تبصره ماده ۳۲ گفت: در بحث ارزش افزوده م شد.

وی افزود: مدیریت شهر واقعا سخت است و شهر باید در لوای حمایت فرمانداران مدیریت شود اما شهردار نیز با تعامل اعضای شورای باید سعی کنند حداقل ۲۵صدم درصد در عملکرد خود ارتقا داشته باشند.

در ادامه این جلسه سه ان از شهرداران و سه تن از دهیاران به بیان مشکلات ومعصلات حوزه مدیریت شهری و روستایی پرداختند.

N