مهمترین دغدغه درمانی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان گیلان : حفظ و توسعه قرارداد با بیمارستانهای خصوصی و پرداخت مطالبات بیمه شدگان توسط دفتر اسناد پزشکی
مهمترین دغدغه درمانی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان گیلان : حفظ و توسعه قرارداد با بیمارستانهای خصوصی و پرداخت مطالبات بیمه شدگان توسط دفتر اسناد پزشکی

مهمترین دغدغه درمانی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان گیلان : حفظ و توسعه قرارداد با بیمارستانهای خصوصی و پرداخت مطالبات بیمه شدگان توسط دفتر اسناد پزشکی

 به گزارش دفتر روابط عمومی مدیریت درمان استان گیلان،دردیدار مدیردرمان تامین اجتماعی استان گیلان با اعضای هیات مدیره ی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان ، اعضای هیات مدیره کانون مهمترین دغدغه درمانی کانون استان را حفظ و توسعه قرار داد با بیمارستانهای خصوصی و پرداخت مطالبات بیمه شدگان توسط دفتر اسناد پزشکی عنوان نمودند.

مدیران حوزه درمان تامین اجتماعی استان گیلان با رییس و اعضاء هیات مدیره ی کانون بازنشستگان استان دیدار و همفکری کردند. در این نشست صمیمی که بیش از سه ساعت به طول کشید دکتر شهدی نژاد با ذکر این نکته که بازنشستگان شریفترین گروه از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی هستند اظهار داشت تکریم آنها برای یکایک کارکنان سازمان تامین اجتماعی امری ستودنی و لازم است.
دکتر شهدی نژاد با بیان رضایتمندی بالای جامعه بازنشستگان از خدمات درمانی دربخش بستری در تنها بیمارستان تامین اجتماعی استان اظهار داشت : جلب رضایتمندی بالای جامعه بازنشستگان از خدمات درمانی بستری حاصل تلاش و ایثار همکاران گرانقدر بخش درمان تامین اجتماعی استان است.

در این جلسه اقبال بافکار رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان گیلان ضمن تقدیر ازمدیردرمان و همراهان ایشان ،بخش درمان تامین اجتماعی  را ملجاء امن بیمه شدگان نامید و از مدیران حوزه درمان تامین اجتماعی استان خواست تا کما فی السابق با نظارت و تلاش خویش برکیفیت خدمات با کیفیت ارائه شده در مراکز ملکی تامین اجتماعی بیافزایند.
در این دیدار تمامی اعضای هیات کانون بازنشستگان استان به بیان مشکلات ودیدگاههای خویش پرداخته و متناسب با آن از پاسخ و راهنمایی مدیران بخش درمان تامین اجتماعی بهره مندشدند.
یادآور می گردد که در این دیدار دکتر شهرپوری معاون مدیر درمان ، دکتر خانجانی رییس دفتر اسناد پزشکی ، دکتر غفاری رییس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت و پور صفری رییس اداره حراست ، مدیردرمان تامین اجتماعی استان را همراهی می نمودند.