مهندس سید مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران
مهندس سید مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران

رشت_ایده آل خبر_سومین برنامه زنده اینستاگرامی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، روز چهارشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۹۹، ساعت ۲۱ برای بار سوم، برنامه زنده اینستاگرامی در صفحه شخصی خود خواهد داشت.

ایده آل خبر_ به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس سیدمجید صدری، مدیرعامل شرکت، چهارشنبه،۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۱ برنامه زنده اینستاگرامی با مخاطبان پیرامون “بررسی وضعیت و مسائل کلی مخابرات منطقه البرز” و همچنین پرسش و پاسخ با مخاطبان و کارکنان از طریق صفحه شخصی خود به نشانی sm_ sadri خواهد داشت.

بر اساس این اعلام، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، سومین ارتباط برخط خود را در سال جدید با مخاطبان به منظور تعامل نزدیک با آنان به ویژه منطقه البرز، در خصوص محورهای مورد بحث یاد شده،  روز چهارشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۹۹ ساعت ۲۱ از طریق صفحه شخصی خود به نشانی sm_ sadri پخش زنده اینستاگرامی خواهد داشت.