موسسه پوست و زیبایی غیرمجاز در آستارا تعطیل شد
موسسه پوست و زیبایی غیرمجاز در آستارا تعطیل شد

مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از تعطیلی یک موسسه پوست و زیبایی غیر مجاز به دلیل دخالت در امور درمانی در شهرستان آستارا خبر داد.

ایده آل خبر_به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(وب دا)؛ دکتر زهره تیموری- مدیریت نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت : در بازدید تیم بازرسان نظارت بر درمان دانشگاه، یک موسسه پوست و زیبایی غیر مجاز  در آستارا به دلیل فعالیت بدون داشتن مجوز های لازم و نیز دخالت در امور درمانی توسط فردی غیر پزشک، به دلیل تخلفات درمانی تعطیل و پرونده جهت اقدام قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه  از  شهروندان گیلانی خواست در هنگام مراجعه به مراکز ارایه دهنده خدمات سلامت، از مجوزهای قانونی وزارت بهداشت صادر شده برای مرکز، اطمینان حاصل کنند.  وی افزود:  با توجه به  اینکه فعالیت مراکز غیر مجاز و یا افراد فاقد صلاحیت  در حیطه  درمان باعث تهدید علیه سلامت عمومی خواهد شد، در صورت مشاهده این گونه موارد، سریعا مراتب را بِه اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان  اطلاع رسانی کنند.