میزی الکترونیکی نیاز شهر رشت/ خلق منابع نوین درآمدی و اتخاذ تصمیمات عملگرایانه جزو اولویت های منطقه سه
میزی الکترونیکی نیاز شهر رشت/ خلق منابع نوین درآمدی و اتخاذ تصمیمات عملگرایانه جزو اولویت های منطقه سه

 رشت - ایده آل خبر - رییس اداره درآمد و نوسازی منطقه سه شهرداری رشت گفت : به دلیل تکمیل اطلاعات در مناطق شهرداری رشت ، ممیزی الکترونیکی نیاز شهر رشت محسوب میگردد.

به گزارش ایده آل خبر به نقل از  واحد ارتباطات منطقه سه شهرداری رشت – رییس اداره درآمد و نوسازی منطقه سه شهرداری رشت اظهار داشت : در نوسازی منطقه سه شهرداری رشت درصد مشارکت مردمی ۲۰ درصد میباشد که این افزایش در مقایسه با مشارکت مردمی ۴ درصدی سایر مناطق جای امیدواری دارد.

مریم تجددی با اشاره به قرارداد سال گذشته با اداره پست گیلان مبنی بر توزیع فیش جمعی صادره از اداره درآمد و نوسازی منطقه سه شهرداری رشت اذعان داشت : عمده دغدغه مناطق برای درآمدزایی ، توزیع فیش جمعی ست که با توجه به شیوع ویروس کرونا این مهم به تعویق افتاد.

وی در خصوص درآمد و نوسازی ۲۰ اداره سطح منطقه سه شهر رشت تاکید کرد : فیش عوارض و نوسازی برای ۲۰ اداره سطح منطقه سه شهر رشت صادر گردیده است و مکاتباتی از سوی شهردار محترم شهر رشت با این ارگانهای دولتی صورت پذیرفته است.

رئیس اداره درآمد و نوسازی منطقه ۳ شهرداری رشت  تصریح کرد:  در حوزه اصناف منطقه سه شهرداری رشت ۶ هزار کد شناسایی وجود دارد که اهم برنامه های کوتاه مدت درآمدی متمرکز بر شناسایی کدهای جدید دیگر میباشد.

مریم تجددی افزود : خلق منابع نوین درآمدی و اتخاذ تصمیمات عملگرایانه جزو اولویت های منطقه سه شهرداری رشت به شمار میرود که بدین منظور نیاز ممیزی الکترونیکی شهر رشت مشهود میباشد چون شهرهای توسعه یافته دنیا ، گامهای اصلی و اساسی به سمت درآمد پایدار را برداشته اند.

وی در پایان جبران عقب‌ ماندگی منفی ۱۸ درصدی درآمد ماه خرداد و تحقق ۷۶ درصد مازاد بر بودجه تیر را کاری بزرگ خواند و گفت : جبران این عقب ماندگی در راستای تأمین مصالح شهر و شهروندان هر چند دشوار است ولی با اعمال مدیریت هماهنگ و شجاعانه امکان‌پذیر میباشد.