هشدار شرکت آب منطقه ای گیلان به گردشگران و مردم استان
هشدار شرکت آب منطقه ای گیلان به گردشگران و مردم استان

  ایده آل خبر _ بدینوسیله به اطلاع هم استانی های عزیز و مسافران گرامی حاضر در گیلان می رساند ؛ با عنایت به شرایط مناسب پوشش برفی و بارش های مطلوب اخیر کشور در حوضه آبریز بالا دست سد سفید رود و رهاسازی آب در رودخانه سفید رود ، از عموم مردم و مسافرین محترم […]

 

ایده آل خبر _ بدینوسیله به اطلاع هم استانی های عزیز و مسافران گرامی حاضر در گیلان می رساند ؛

با عنایت به شرایط مناسب پوشش برفی و بارش های مطلوب اخیر کشور در حوضه آبریز بالا دست سد سفید رود و رهاسازی آب در رودخانه سفید رود ، از عموم مردم و مسافرین محترم درخواست می شود از تردد و استقرار در حاشیه رودخانه سفید رود اجتناب نمایند.

شایان ذکر است با توجه به احتمال افزایش دبی رودخانه های استان و افزایش حجم آب ورودی کانال‌های آبیاری؛ جهت پیشگیری از وقوع هر گونه حادثه احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی از هرگونه ورود به بستر و حریم رودخانه ها و کانال های آبیاری اکیدا خودداری فرمایند.