هفتمین طرح فراگیر همزمان با سراسر کشور در گیلان با موفقیت اجرا شد
هفتمین طرح فراگیر همزمان با سراسر کشور در گیلان با موفقیت اجرا شد

رشت - ایده آل خبر - روابط عمومی شرکت توزیع برق گیلان از اجرای موفقیت آمیز هفتمین طرح فراگیر در استان همزمان با سراسر کشور خبرداد

به گزارش ایده آل خبر – روابط عمومی شرکت توزیع نیروی استان گیلان اعلام کرد : در راستای تداوم مانورهای سراسری بهینه سازی شبکه های توزیع درسال گذشته ، پنج شنبه؛ سیزدهم خرداد سال جاری سومین مانور هماهنگ کشوری شرکتهای توزیع در سال ۱۴۰۰ با حضور اکیپهای عملیاتی به منظورپایش کاهش الگوی مصرف ادارات و ارگانهای اجرایی به میزان ۵۰ درصد درساعت کاری و ۱۰ درصد در پایان ساعت اداری و اطمینان از تعدیل مصرف برق ادارات در تعطیلات به منظور عبور از پیک تابستان با مو فقیت اجرا شد.

براساس این گزارش :مانور دراستان گیلان باهدف گذر موفق از پیک تابستان سال جاری و با اجرای تعدیل روشنایی معابرشهری و بین شهری،ا شناسایی نقاط قابل بهبود شبکه و رفع اتصالات سست ،مقابله با دستگاههای رمز ارز غیرمجاز،ارزیابی آماده به کاری مولدهای اضطراری با ۳۹ اکیپ عملیاتی ،۳۱۹نفرساعت و قریب به ۴۰ خودروی سبک و سنگین پیگیری شد

رصد و اصلاح نقاط آسیب دیده شبکه در سراسر استان در زمان برگزاری اقدام فراگیر ، در دستور کار تمامی نیروهای عملیاتی و پشتبانی قرارداشت.