همزمان با چهاردهمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران: سمینار معرفی تكنولوژی FTTH و كاربردهای آن برگزار می شود
همزمان با چهاردهمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران: سمینار معرفی تكنولوژی FTTH و كاربردهای آن برگزار می شود

همزمان با چهاردهمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران: سمینار معرفی تكنولوژی FTTH و كاربردهای آن برگزار می شود

ایده آل خبر_به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیلان ، سمینار معرفی تکنولوژی FTTH و کاربردهای آن همزمان با چهاردهمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران برگزار می شود
سمینار معرفی تکنولوژی FTTH و کاربردهای آن همزمان با چهاردهمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران در تاریخ ۱۹ آذر ۹۸ در ساعت ۱۴ الی ۱۶ در سالن اجتماعات مخابرات استان گیلان واقع در رشت چهارراه گلسار برگزار می شود.
گفتنی است که سخنران این سمینار « عظیم بلبل آبادی» مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان و ارائه سمینار نیز توسط «علیرضا پارسایی» سرپرست مخابرات منطقه گیلان انجام خواهد شد.
شایان ذکر است که چهاردهمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران و شاخه گیلان، ۱۸ الی ۲۰ آذر ۹۸ برگزار خواهد شد.

✅لینک خبر و نحوه شرکت در انتخابات:
https://b2n.ir/ftth