پذیرش بیش از ۱۰میلیون و۱۵۶ هزار نسخ و صورتحسابهای سرپایی و بستری در گیلان
پذیرش بیش از ۱۰میلیون و۱۵۶ هزار نسخ و صورتحسابهای سرپایی و بستری در گیلان

دفتررسیدگی به اسناد پزشکی تامین اجتماعی گیلان در سال 97 بیش از 10میلیون و 156 هزار نسخ و صورتحسابهای سرپایی و بستری طرف های قرار داد را پذیرش نمودند.

ایده آل خبر _به گزارش دفتر روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان ،دکتر شهدی نژاد مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان با اعلام خبر فوق اظهار داشت دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تامین اجتماعی گیلان نزدیک به ۲۱۰۰ مرکز طرف قرار داد است و در سال ۹۷ بیش از ۷هزار ۷۵۰ مورد بازرسی از مراکز طرف قرار داد انجام داد تا بر روند ارائه خدمات به بیمه شدگان تامین اجتماعی نظارت داشته باشد.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان از طرح های اجرایی مهم در دفتر اسناد پزشکی استان به پیش گام بودن این دفتر در طرح استقرار نسخه الکترونیک در مراکز طرف قرار داد از نیمه دوم سال ۹۶ اشاره نمود و افزود هم اکنون نزدیک به ۹۰۰ پزشک در این طرح ثبت نام نموده اند و بیش از ۴۵ هزار نسخه بصورت الکترونیکی صادر گردیده است.
مدیردرمان تامین اجتماعی استان گیلان مزایای اجرای طرح نسخه الکترونیک را پرداخت برخط ۶۰درصد هزینه پزشکان، تشکیل پرونده الکترونیک و دسترسی سریع پزشکان به سوابق بیماران ، کاهش خطاهای انسانی ، بهینه سازی هزینه ها و.. برشمرد.