پذیرش بیش از ۵۶۱هزار بیمار در پلی کلینیک تخصصی شماره یک تامین اجتماعی رشت
پذیرش بیش از ۵۶۱هزار بیمار در پلی کلینیک تخصصی شماره یک تامین اجتماعی رشت

بیش از 561 هزار بیمار در یک سال گذشته در پلی کلینیک تخصصی شماره یک تامین اجتماعی رشت توسط پزشکان این مرکز درمانی تخصصی ویزیت شدند.

ایده آل خبر _به گزارش دفتر روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان ،دکتر قاهری رییس پلی کلینیک تخصصی شماره یک رشت با اعلام خبر فوق اظهار داشت : پلی کلینیک تخصصی شماره یک رشت یکی از شلوغ ترین مراکز درمانی تامین اجتماعی در سطح کشور است که در سال گذشته بیش از ۴۶۳هزار نفر به پزشکان عمومی و بیش از ۹۸ هزار نفر به پزشکان متخصص مراجعه نمودند که مراجعین به پزشکان متخصص نسبت به سال قبل آن ۱۳درصد رشد داشته است. رییس پلی کلینیک تخصصی شماره یک رشت تعداد اقلام دارویی توزیع شده بین بیماران را دراین مدت بیش از یک میلیون و ۸۵۲ قلم دارو عنوان نمود. ایشان همچنین تعداد افراد پذیرش شده در واحد آزمایشگاه این مرکز تخصصی را نزدیک به۴۴ هزار نفر بیان نمود که بیش از ۳۱۴ هزار موردآزمایش انجام گرفته است. دکتر قاهری به تشکیل پرونده الکترونیک بیماران مزمن اشاره نمود و افزود تاکنون نزدیک به ۲۲ هزار پرونده الکترونیک برای چهار گروه از بیماران دیابتی، فشارخون، قلبی و عروقی و اعصاب و روان در پلی کلینیک تخصصی شماره یک رشت تشکیل شده که کار مراقبت از این بیماران با همکاران این پلی کلینیک تخصصی و مراکز درمانی تامین اجتماعی استان می باشد.