پذیرش نزدیک به ۶۰هزار نفر در مرکز درمانی تامین اجتماعی اسالم
پذیرش نزدیک به ۶۰هزار نفر در مرکز درمانی تامین اجتماعی اسالم

نزدیک به 60 هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در سال 97 به پزشکان مرکز درمانی تامین اجتماعی اسالم مراجعه نمودند.

ایده آل خبر _به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان : درشهر اسالم نزدیک به ۱۹ هزارنفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که پزشکان مرکز درمانی تامین اجتماعی این شهردر سال ۹۷ نزدیک به ۶۰ هزارنفر را ویزیت نمودند.
در همین مدت نزدیک به ۲۰۰هزار قلم دارو از طریق داروخانه مرکز درمانی بین بیماران مراجعه کننده توزیع شد. همچنین واحد آزمایشگاه مرکز درمانی تامین اجتماعی اسالم در مدت یکساله ۹۷ بیش از ۸۵۰۰ نفر را پذیرش نمود که نزدیک به ۴۶هزار مورد آزمایش در این مدت انجام گرفته است.
از نکات برجسته مرکز درمانی تامین اجتماعی اسالم همدلی و تلاش مضاعف پرسنل ورییس این مرکزدرمانی برای حفظ کیفی خدمات درمانی است و از اقدامات قابل ذکر در سال گذشته تغییر فضای پذیرش مرکز به منظور بازسازی فضای عمومی در خور شان بیمه شدگان و همچنین معلولین مراجعه کننده با اعتباری حدود ۱۴۰ میلیون ریال بوده است.