پیشگیری همواره مقدم بر درمان است
پیشگیری همواره مقدم بر درمان است

  رشت _ ایده ال خبر _ حیدری آزاد گفت : پیشگیری همیشه مقدم بر درمان است لذا رسالت اصلی کمیته فرهنگی در آگاه سازی عمومی ارتقاء سطح دانش افراد سالم ودر معرض خطر،از آسیبهای ناشی از مصرف مواد میباشد .

به گزارش ایده آل خبر  به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی مباره با مواد مخدرگیلان ، دبیر شورا در دیدار دوستانه ای با مدیر کل بهزیستی ورئیس کمیته فرهنگی وپیشگیری گفت: برنامه های پیشگیری باید با بافت بومی و مواد مصرفی رایج در یک شهر متناسب باشد.

حیدری آزاد در این راستا افزود :باید به استناد گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر وهمکاری دو ارگان بهزیستی وپلیس اقدامات وبرنامه های پیشگیرانه از اعتیاد تدوین گردد.
وی اشاره کرد : پیشگیری همیشه مقدم بر درمان بوده است لذا رسالت اصلی کمیته فرهنگی در آگاه سازی عمومی ارتقاء سطح دانش افراد سالم ودر معرض خطر،از آسیبهای ناشی از مصرف مواد میباشد .

دبیر گیلان ضمن بیان اینکه خانواده مهمترین رکن جامعه است افزود :.باید روابط خانوادگی و مهارتهای فرزندپروری مانند نظارت و مراقبت والدین ، اطلاع رسانی و آموزش والدین ، مداخلات مقطعی و کوتاه مدت در خانواده بطور مستمر در دستور کار کمیته فرهنگی وپیشگیری گنجانده شود

وی در این راستا گفت : با همکاری وهماهنگی دستگاههای عضو کمیته وحمایتهای شورا باید با تقویت فعالیت‌های جایگزین که از استراتژی‌های مهم پیشگیری از اعتیاد در جامعه می‌باشد، اقدامات پیشگیرانه و فرهنگی را توسعه وادامه دهیم .

حیدری آزاددر پایان دیدار اضافه کرد: تمامی دستگاه ها می توانند با همکاری و هم افزایی در برابر این پدیده شوم اهتمام نموده و نسل جوان و نوجوان را با این برنامه های پیشگیری اولیه از اعتیاد به خوبی آشنا کنند تا بتوانند در مقابل آن به درستی تصمیم گیری کنند و در نهایت از ابتلای افراد جامعه به مواد مخدر پیشگیری کنند.