چگونگی ایجاد “خیابان غذا” در رشت بررسی شد
چگونگی ایجاد “خیابان غذا” در رشت بررسی شد

با حضور شهردار رشت و رئیس شورای اسلامی شهر رشت چگونگی و نحوه اجرا و ایجاد پروژه "خیابان غذا" در رشت بررسی شد.

ایده آل خبر _به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در نشستی ویژه خلاصه طرح مطالعات فنی و ارزیابی اقتصادی و مالی پروژه “خیابان غذا” با حضور دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت، اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسلامی شهر رشت، و دست اندرکاران این پروژه ارائه و مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این نشست که در دفتر شهردار رشت برگزار شد، وی با توجه به ویژگیهای شهر خلاق خوراک شناسی شهر رشت، اجرای “خیابان غذا” را در رشت بسیار پراهمیت توصیف کرد.

شهردار رشت گفت: این خیابان ظرفیت برپایی جشنواره های خوراک محلی را در راستای تحقق اهداف شهر خلاق خوراک دارد.

گفتنی است در این نشست ایجاد مجموعه رستورانهای فضای باز در سبزه میدان رشت نیز مورد بحث و بررسی حاضران قرار گرفت.