کارگاه ثبت شکایات، سامانه ارتباط با مشتریان سازمان تامین اجتماعی CRMدر مدیریت درمان گیلان برگزار شد
کارگاه ثبت شکایات، سامانه ارتباط با مشتریان سازمان تامین اجتماعی CRMدر مدیریت درمان گیلان برگزار شد

رشت-ایده آل خبر - :کارگاه آموزشی ثبت شکایات و آشنایی با سامانه ارتباط با مشتریان CRMبه مدت دو روز به میزبانی مدیریت درمان استان گیلان برگزار گردید.

به گزارش ایده آل خبر ؛در این کارگاه آموزشی کارشناسان فناوری اطلاعات و آموزش اداره کل بازرسی سازمان تامین اجتماعی نحو ثبت و پاسخگویی شکایت در سامانه ارتباط با مشتریان را برای مدیران ، روسای مراکز درمانی ، روسای اداره و رابطین رسیدگی به شکایات مدیریت درمان استان آموزش دادند.

سامانه ارتباط با مشتریان سازمان تامین اجتماعی CRM به منظور تسهیل در ارتباط ارباب رجوع با سازمان ایجاد شده و بیمه شدگان و مراجعین به مراکز درمانی و بیمه ای سازمان می توانند جهت ثبت شکایات و پیشنهادات خود در سامانه از طریق روش های ذیل اقدام نمایند.