کل جنگل های گیلان زیر پوشش طرح های حفاظتی قرار دارد
کل جنگل های گیلان زیر پوشش طرح های حفاظتی قرار دارد

کل جنگل های گیلان زیر پوشش طرح های حفاظتی قرار دارد

معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی گیلان با بیان اینکه امسال کل جنگل های گیلان زیر پوشش طرح های حفاظتی قرار دارد، خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم درصد قاچاق چوب و تصرف عرصه را کاهش دهیم.

محمدرضا عبدالهی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه اجرای طرح تنفس از سال ۹۶ در دستور کار دولت قرار گرفته است، اظهار کرد: استان گیلان به عنوان استان اول بهره برداری از جنگل های طبیعی را تعطیل و با مجریان طرح های جنگلداری تصفیه حساب کرد.

وی از تخصیص اعتبارات دولتی برای اجرای طرح های حفاظت از جنگل ها خبر داد و افزود: به منظور تامین چوب آلات مورد نیاز صنایع سلولزی که به واسطه توقف بهره برداری از جنگل دچار کمبود شده اند، توسعه زراعت چوب را دنبال می کنیم.

معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان تعهد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در برنامه ششم را زراعت ۷۵ هزار هکتاری چوب در کل کشور دانست و تصریح کرد: سهم گیلان ۶ هزار و ۶۰۰ هکتار است که تاکنون دو هزار و ۲۰۰ هکتار شناسایی و تهیه طرح شده و ۷۰۰ هکتار واگذار شده است. البته واگذاری طرح به صنایع به مدت ۱۰ سال صورت گرفته و واگذاری عرصه نداریم.

عبدالهی از واگذاری یک هزار و ۵۰۰ هکتار تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: هدف اول در توسعه زراعت چوب توسعه گونه صنوبر در مناطقی است که پوشش این گونه وجود دارد.

وی با بیان اینکه زراعت چوب می تواند خلاء مواد چوبی صنایع را جبران کند، متذکر شد: توسعه زراعت چوب در اراضی مستثنیات نیز از طریق توزیع نهال رایگان، پرداخت تسهیلات بانکی و آموزش های ترویجی دنبال می شود.

معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی گیلان با اشاره به پیش بینی افزایش قاچاق چوب به دنبال اجرای  طرح تنفس، اضافه کرد: قاچاق چوب در شرایط توقف بهره برداری از جنگل ها طبیعی است، اما میزان کشفیات حاکی از آن است که توانستیم با کمک قوه قضائیه و نیروی انتظامی در برخورد با قاچاقچیان حرفه ای قاچاق چوب را به حداقل برسانیم.

وی با بیان اینکه امسال کل جنگل های گیلان زیر پوشش طرح های حفاظتی قرار دارد، خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم درصد قاچاق چوب و تصرف عرصه را کاهش دهیم.

عبدالهی ویلاسازی ها را مربوط به اراضی مستثنیات دانست و یادآور شد: هیچگونه مجوزی جهت ویلاسازی در اراضی ملی صادر نمی شود، اما تغییر کاربری های مجاز و غیر مجاز وجود دارد. همچنین در مناطق ییلاقی و جنگلی استان تمایل به تصرف زیاد است که با توجه به تشکیل پرونده های قضایی به دنبال جلوگیری از این امر هستیم.