گازرسانی به شهرستان زابل توسط شرکت گاز استان گیلان در حال اجراست
گازرسانی به شهرستان زابل توسط شرکت گاز استان گیلان در حال اجراست

گازرسانی به شهرستان زابل توسط شرکت گاز استان گیلان در حال اجراست

ایده آل خبر _با اجرای موفقیت آمیز پروژه بند «ق» در گیلان، شرکت گاز استان گیلان توسط شرکت ملی گاز بعنوان استان معین برای گازرسانی به شهرستان زابل انتخاب شد و هم اکنون فاز اول عملیات اجرایی این پروژه در حال انجام می باشد.

روابط عمومی گاز گیلان – حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان در جلسه بررسی وضعیت گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان گفت: بر اساس برنامه ریزی بعمل آمده عملیات گازرسانی به شهرستان زابل در ۳ فاز  انجام خواهد شد که فاز اول آن در حال اجرا می باشد.

وی اظهار داشت: فاز اول پروژه گازرسانی به زابل به طول تقریبی ۶۱ کیلومتر شبکه، ۳۰ کیلومتر خط تغذیه و ۳ ایستگاه TBS و CPS از ابتدای آبان امسال آغاز شده و هم اکنون ۹ کیلومتر عملیات شبکه گذاری در این فاز انجام شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان افزود: همچنین عملیات طراحی شبکه توزیع و تغذیه دیگر شهرهای شهرستان زابل نیز در مرحله شروع عملیات اجرایی می باشد.

مهندس اکبر گفت: در جهت اجرای شایسته عملیات گازرسانی به شهرستان زابل، جلسات کنترل پروژه بصورت هفتگی در شرکت گاز استان گیلان برگزار و روند رسیدگی به مسائل و مشکلات پروژه بصورت منظم بررسی می شود.

وی همچنین از تعامل و همکاری کارشناسان امور حقوقی گاز گیلان با شهرداری زابل و ادارات راه و شهرسازی، محیط زیست، آب و بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان در جهت پیشبرد هرچه سریعتر پروژه گازرسانی خبر داد و اظهار داشت: کارشناسان این شرکت طی ارتباط با سازمان های مذکور روند حقوقی اجرای پروژه ها نظیر انجام استعلام ها و دریافت مجوزها، تنظیم صورتجلسات واگذاری زمین بین مالک و شرکت گاز  و …. در سریع ترین زمان ممکن به انجام می رسانند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با بیان اینکه شرکت گاز استان گیلان بعنوان نماینده مردم شریف استان گیلان در شهرستان زابل مشغول به خدمت رسانی می باشد گفت: توسعه گازرسانی در استان سیستان و بلوچستان سبب ایجاد یک فضای کسب و کار جدید برای نیروهای حرفه ای گیلان می گردد.

مهندس اکبر در پایان ضمن ابراز خرسندی از مشارکت شرکت گاز استان گیلان در اجرای این پروژه گفت: مشارکت در کار گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان در راستای سیاست مسئولیت های اجتماعی شرکت نیز قابل تعریف است و امیدوارم تا گاز طبیعی همانند استان گیلان در شهرستان زابل و همه مناطق استان سیستان و بلوچستان گرمابخش خانه های مردم پرمهر آن دیار شود.