گزارش تصویری تلاش امدادگران داوطلب جمعیت هلال احمر در راستای کمک به کادر درمان و حضور در بیمارستان های شهر رشت
گزارش تصویری تلاش امدادگران داوطلب جمعیت هلال احمر در راستای کمک به کادر درمان و حضور در بیمارستان های شهر رشت

*به گزارش ایده آل خبر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان گیلان؛* امدادگران داوطلب جمعیت هلال احمر در راستای کمک به کادر درمان در بیمارستان های شهر رشت حضور پیدا کردند.        

*به گزارش ایده آل خبر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان گیلان؛* امدادگران داوطلب جمعیت هلال احمر در راستای کمک به کادر درمان در بیمارستان های شهر رشت حضور پیدا کردند.