گزینه های متقاضی تصدی جایگاه شهردار رشت برنامه های خود را ارائه دهند
گزینه های متقاضی تصدی جایگاه شهردار رشت برنامه های خود را ارائه دهند

رشت - ایده آل خبر - رئیس شورای اسلامی رشت گفت: افرادی که متقاضی تصدی جایگاه شهردار رشت هستند می توانند برنامه های خود را به منظور بررسی به دبیرخانه شورا ارسال کنند.

به گزارش ایده آل خبر – محمد حسین واثق کارگرنیا با دعوت از افراد توانمند به منظور ارائه برنامه های خود به منظور تصدی جایگاه شهردار رشت افزود: این افراد می توانند سوابق کاری و برنامه های خود را به دبیر خانه شورای شهر رشت ارائه کنند.

وی با بیان اینکه اعضای شورا پس از بررسی سوابق و برنامه های ارسالی ، مناسبت ترین فرد را به عنوان شهردار رشت انتخاب می کنند گفت: تمام تلاشمان را به کار می گیریم تا در کوتاهترین زمان ممکن اصلح ترین فرد را برای تکیه زدن به صندلی شهردار رشت انتخاب کنیم.

رئیس شورای اسلامی رشت با تاکید بر اینکه حساسیتی در انتخاب شهردار بومی و غیربومی وجود ندارد تصریح کرد: حساسیتی از این بابت وجود ندارد اما گزینه بومی به جهت اینکه با شهر و آداب و فرهنگ مردمان این دیار و همچنین مجموعه شهرداری آشنایی دارد از اولویت برخوردار است.