گیلان در مسیر جذب توریسم سلامت
گیلان در مسیر جذب توریسم سلامت

دومین جلسه توریسم سلامت در گیلان در راستای رفع موانع اجرایی و تسهیل گری، جذب توریسم سلامت و خدمت رسانی به بیماران خارجی در دفتر معاونت درمان برگزار شد.

ایده آل خبر _به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(وب دا)؛ در جلسه ای که در راستای رفع موانع اجرایی و تسهیل گری سلامت،در دفتر معاونت درمان دانشگاه برگزار شد، دکتر اسماعیل نورصالحی- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان به عنوان میزبان این نشست ضمن اشاره به مزایای توریسم سلامت، به اشتغالزایی و درآمدزایی به عنوان دو مزیت حتمی این طرح اشاره کرد و افزود:  معاونت درمان با برنامه ریزی، برگزاری همایش، پیگیری  واگذاری بیمارستان قدیم آستارا به بخش خصوصی به منظور تسهیل در امر جذب توریسم در حوزه سلامت و درمان، اقدامات مناسبی را انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه تعیین استانداردها، بازاریابی مناسب، ارائه خدمات با کیفیت، تاکید بر توانمندی ها با استفاده از تبلیغات گسترده از رموز موفقیت گردشگری سلامت است افزود: باید به توسعه برنامه گردشگری سلامت به عنوان یکی از ظرفیتهای مطرح نظام سلامت و درمان توجه ویژه داشت.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در جلسه توریسم سلامت ضمن برشمردن موانع توسعه گردشگری سلامت در دانشگاه ها، ضعف اطلاع رسانی و تبلیغات را از مهمترین این موانع خواند و افزود: برای جذب توریسم سلامت و جذب گردشگر ابتدا باید پتانسیل ها و توانمندیهای نظام سلامت استان را به گردشگران سلامت  شناساند و  در جهت ارتقای آن تلاش کرد.

وی در انتها افزود: با صدور مجوز به شرکت های معتبر و درگیر کردن تمام متخصصان حوزه گردشگری و سلامت می توان  از پتانسیل اجرایی بخش خصوصی ذیصلاح و نظارت بخش دولتی بر ارائه صحیح خدمات سلامت به گردشگران بهره جست.

دکتر داوود روستایی-  مدیر بین الملل دانشگاه نیز ضمن اشاره به این موضوع که به جای سیاست گذاری کوتاه مدت بهتر است به سیاست گذاری بلند مدت فکر کنیم افزود: کشور های همسایه  می توانند به عنوان اهداف اولیه مطرح شوند.  راهکار مناسب این امر، می تواند حرکت در مسیر انلاین مارکتینگ باشد.

در پایان، حاضرین در جلسه به ارایه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند./ای