یادداشت مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به مناسبت روز قلم یادداشت مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به مناسبت روز قلم مرتضی عاطفی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در یادداشتی ۱۴ تیر ماه روز قلم را گرامی داشت. ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور […]

یادداشت مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به مناسبت روز قلم
یادداشت مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به مناسبت روز قلم مرتضی عاطفی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در یادداشتی ۱۴ تیر ماه روز قلم را گرامی داشت.
۱۴۰۰/۰۴/۱۴
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، متن این یادداشت بدین شرح است:

سوگند به قلم و آنچه می نویسد

قلم همان مقدسی که خداوند به آن قسم یادنموده و سوره ای در قرآن به نامش است.

قلم آن مهمی که می تواند حقی بستاند و عدالت را برقرار کند…
و ما امانتداران آن هستیم و چه امانت سنگینی؛ اگر لحظه ای به ناحق بنگارد و یا جانب دارانه کلامی با آن نگاشته شود شاید مظلومی، ظالم و ظالمی، مظلوم شود.

قلم ستودنیست، آنگاه که حقایق را می نگارد تا یادگاری برای آیندگان باشد.

بداخلاقی و قلم‌فروشی از نکوهیده‌ترین رفتارهاست که با هیچ بهانه و دلیلی پذیرفتی نیست.

قلم آن زمان که بر روی کاغذ می لغزد، میتواند عشق بیافریند و یا بذر کینه، عدالت و یا بی عدالتی و مرهم باشد و یا زخم و این انتخاب توست که صلح و آرامش خلق کنی یا جنگی بیافروزی.

قلم امانت باری تعالی است و قلم به دستان رسولان نگارش حق بر روی زمین هستند.

روز قلم، روز گرامیداشت خالقان واژگان است که ثبت کنندگان حال برای آینده هستند.

دقیق، پاک و واقعی نوشتن را در لحظه لحظه زندگی باید پاسداشت.

امانتدار باشیم و محترم بشماریمش