?اطلاعیه سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری بندرانزلی
?اطلاعیه سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری بندرانزلی

?اطلاعیه سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری بندرانزلی

ایده آل خبر _به گزارش دفتر روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرانزلی ، بنظر به افزایش قیمت بنزین، به اطلاع میرساند که سازمان مدیریت حمل و نقل در حال بررسی و رایزنی با فرمانداری و آموزش و پرورش و اتحادیه کل می باشد، لطفا تا اطلاع ثانوی سرویس های دانش آموزی، مانند گذشته انجام شود. نتیجه پیگیری ها و جلسات به حضور مسئولین شرکت های حمل و نقل اطلاع رسانی خواهد شد.