اولین مانور پدافند غیر عامل در توزیع نیروی برق استان برگزار شد
اولین مانور پدافند غیر عامل در توزیع نیروی برق استان برگزار شد

رشت _ ایده آل خبر _ در اولین روز از هفته پدافند غیرعامل مانور آماده بکاری مولد اضطراری ستاد شرکت توزیع برق گیلان با حضور دکتر هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد

به گزارش ایده آل خبر ، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گیلان؛فرآیند این رزمایش شامل قطع برق ، وصل شدن برق اضطراری ستاد توزیع برق گیلان (دیزل ژنراتور) و مجدداً وصل برق شبکه پس از چند دقیقه از سوی شرکت (برگشت به حالت عادی ) می باشد و هدف از آن سنجش آمادگی نقاط مهم از جمله اتاق های سرور، اتاق کشیک ستاد و… در زمان وقوع بحران بود .
این مانور براساس برنامه ریزی صورت گرفته از سوی مهندس رحمتی معاون بهره برداری و دیسپاچینگ روز دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ با موفقیت انجام شد .
هفته پدافند غیر عامل هرساله در ماه آبان با هدف سنجش و ارتقاء سطح آمادگی دفاعی کشور به اجراء در می آید و شعار امسال آن ” مقاومت فعال، تاب آوری حیرت انگیز، ایران قوی می باشد.