کشف و ضبط ۱۵ تن کالای احتکار شده توسط سربازان گمنام امام زمان
کشف و ضبط ۱۵ تن کالای احتکار شده توسط سربازان گمنام امام زمان

  رشت – ایده آل خبر – با تلاش شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان در اطلاعات سپاه ناحیه مرکزی رشت و با هماهنگی دستگاه قضایی و حضور بازرسان سازمان صمت، ۱۵ تن کالای اساسی احتکار شده از قبیل حبوبات، قند، شکر و رب از یک انبار واقع در بلوار امام رضا کشف و ضبط […]

 

رشت – ایده آل خبر – با تلاش شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان در اطلاعات سپاه ناحیه مرکزی رشت و با هماهنگی دستگاه قضایی و حضور بازرسان سازمان صمت، ۱۵ تن کالای اساسی احتکار شده از قبیل حبوبات، قند، شکر و رب از یک انبار واقع در بلوار امام رضا کشف و ضبط گردید.