شورای ائتلاف بلدیه تشکیل شد
شورای ائتلاف بلدیه تشکیل شد

رشت - ایده آل خبر - (( آنچه درانتخابات بسیارمهم است، حضور عمومی مردم است.همه بایددرانتخابات شرکت کنند،این یک وظیفه ملی است.))مقام معظم رهبری

به گزارش ایده آل خبر – شورای ائتلاف بلدیه باسبقه سه دوره مشارکت مدنی درانتخابات شورای اسلامی شهر رشت،اقدام به برگزاری نشست های تخصصی پرسش وپاسخ ازنامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهربه جهت مطالبه گری خواست های خانواده بزرگ همکاران شهرداری رشت نمودوباجمع بندی نظرات شورای مرکزی ائتلاف بلدیه وهمکاران درراستای کمک به حضورحداکثری وهدفمند همکاران وهمشهریان و همچنین مستندسازی مصاحبه ها نفرات فوق رابه عنوان منتخبین خود معرفی می نماید.

شورای ائتلاف بلدیه اعلام میدارد این شورا خودرا وامدار اعتمادهمکاران میداند ودرانتخاب اعضای این ائتلاف تلاش گردیدتافارغ ازهرگونه جناح بندی ومنفعت طلبی معیار انتخاب؛ تعهد،تجربه وتخصص افرادباشد وامیدآن راداریم که بامعرفی و انتخاب آنان شاهدپویایی وشفاف سازی وحل مشکلات شهر وشهرداری باشیم وباتوجه به حمایت خانواده بزرگ همکاران شهرداری رشت ازاین عزیزان آنان هم خودرا مقیدبه برطرف نمودن مشکلات همکاران که همواره پای ثابت انتخابات هابوده ، باشند.

شورای ائتلاف بلدیه