نمایش خیابانی ((اگه به من کمک کنی)) و ((سقوط ))در پیاده راه رشت به اجرا درآمد
نمایش خیابانی ((اگه به من کمک کنی)) و ((سقوط ))در پیاده راه رشت به اجرا درآمد

رشت - ایده آل خبر- سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت با همکاری موسسه فرهنگی هنری چشم انداز فردا و گروه نمایش اتفاق در تیرماه 1400 و همزمان با هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر 2 نمایش خیابانی با عنوان های «اگه به من کمک کنی» و «سقوط» را به کارگردانی : »ابوذر آستانی» در پیاده راه فرهنگی رشت اجرا کرد .

به گزارش ایده آل خبر – نویسنده نمایش خیابانی « اگه به من کمک کنی« علی حلوی و کارگردان : «ابوذرآستانی» می باشد. بازیگران نمایش مذکور عبارتند از : صدرا اصغری، افشین صابردل و ابوذر آستانی . دستیار کارگردان این نمایش : سعید کوچکی و گریم : عارف روستای است. موضوع این نمایش در مورد انواع شیوه های تکدی گری معتادین است که ریشه های فرهنگی و اجتماعی این معضل در مواجه با مخاطبان تصویرسازی می شود. این نمایش در تاریخ ۵ و ۷ تیرماه ۱۴۰۰ در پیاده راه فرهنگی رشت اجرا شد که با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد.
نویسنده و کارگردان نمایش سقوط : «ابوذر آستانی» است و بازیگران این نمایش عبارتند از : شیرین محسنی، مجتبی معیری نیا، سعید عابدینی و ابوذر آستانی . دستیار کارگردان : سعید کوچکی . موضوع این نمایش در مورد طرد شدن معتادین متجاهراز خانواده و بالتبع بی خانمانی و آوارگی است که باعث ناهنجاری و آسیب های فراوان فردی ، اجتماعی و فرهنگی می شود که ریشه یابی و راه حل این معضلات مهم، در مواجه با مخاطبان تصویرسازی می شود . نمایش سقوط در تاریخ ۹ و ۱۰ تیرماه ۱۴۰۰ در پیاده راه فرهنگی رشت اجرا شد که با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد.