مدیریت ارتباطات شهرداری رشت خطاب به مدیر مسئول “دیارمیرزا” و “گیل خبر”: انتقاد نابه جای شما ناشی از عدم آگاهی از قوانین و مصداق نشر اکاذیب است
مدیریت ارتباطات شهرداری رشت خطاب به مدیر مسئول “دیارمیرزا” و “گیل خبر”: انتقاد نابه جای شما ناشی از عدم آگاهی از قوانین و مصداق نشر اکاذیب است

به دنبال درج مطلبی در پایگاه اطلاع رسانی "گیل خبر" با عنوان "ماهانه ناقابل یکصد میلیون تومان؛ حقوق و مزایای شهردار رشت!" مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت جوابیه ای برای این دو پایگاه اطلاع رسانی ارسال کرد و اعلام نمود: مقتضی است طبق قانون مطبوعات توضیحات زیر به منظور تنویر افکار عمومی در صفحه اول سایت درج گردد

ایده آل خبر _به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در این جوابیه آمده است: حقوق شهردار بر اساس آئین نامه نحوه محاسبه حقوق و مزایای شهرداران و طبق حکم حقوقی که توسط استاندار محترم صادر و ابلاغ می شود، پرداخت می گردد در خصوص شهردار فعلی رشت نیز با احتساب کلیه مزایای متعلقه ، اضافه کار و غیره دریافتی ماهیانه ایشان در حدود “دوازده میلیون تومان” طبق آخرین فیش حقوقی است و این موضوع در اجرای شفاف سازی و پایش حقوق و مزایای مدیران دستگاههای اجرایی طی نامه شماره ۱۲۷۹۴۳ مورخ ۹۸/۷/۱۸ به دیوان محترم محاسبات استان گیلان اعلام گردیده است.

این مدیریت در باره اعلام دریافتی ماهانه مبلغ یک میلیون تومان از سازمانهای تابعه به شهردار رشت تاکید کرد: طبق آخرین ساختار تفصیلی سازمانی شهرداری رشت دارای ۱۰ سازمان است که طبق اساسنامه های سازمانها مصوب وزارت کشور و بر اساس بخشنامه صادره سازمان همیاری شهرداریها از سال ۹۵ تاکنون شهردار، اعضای شورای سازمانها و هیئت مدیره آنان حق دریافت هیچگونه وجه بابت حق جلسه، پاداش و… ندارند و شهردار رشت از این بابت تاکنون هیچ وجهی از سازمانهای تابعه دریافت ننموده است به همین دلیل خبر درج شده در آن پایگاه خبری”ناشی از عدم آگاهی از قوانین موضوعه و یا مصداق نشر اکاذیب می باشد.”

این مدیریت همچنین در ارتباط با اجاره منزل مسکونی برای شهردار اعلام کرد: بر اساس تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل ماده ۵ آئین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار، مقرر گردید؛ ۵۰ درصد هزینه اجاره ماهیانه منزل استیجاری شهردار از محل بودجه شهرداری پرداخت گردد، در صورتی که بابت ترهین منزل استیجاری مزبور هیچگونه هزینه ای توسط شهرداری به صورت ماهیانه پرداخت نمی گردد و مبلغ ودیعه پرداخت شده نیز از محل موجودی سپرده بانک شهرداری صورت گرفته که اولاً امکان هزینه آن برای سایر موضوعات و یا تسویه بدهی ها از محل حساب سپرده و یا هرنوع اعمال هزینه وجود نداشت و ثانیاً به موجودی سپرده های موجود در بانکها هیچگونه سودی تعلق نمی گیرد و برداشت از آن به عنوان ودیعه ساختمان استیجاری مانع کسب منافع در این خصوص نگردیده است. لذا خبر درج شده در آن پایگاه خبری “ناشی از عدم آگاهی از قوانین موضوعه و یا مصداق نشر اکاذیب می باشد”.

در این جوابیه همچنین در ارتباط با پرداخت حق عمران شهردار نیز عنوان شده که: می بایست به آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران استناد کرد که پایگاه خبری محترم نیم در هزار هزینه های عمرانی انجام شده را نیم درصد اعلام نموده است! ضمن اینکه در تبصره ذیل بند ج ماده ۲ آئین نامه فوق الذکر حداکثر سقف حق عمران قابل پرداخت به شهرداران که پس از تصویب تفریغ بودجه تحقق می یابد را معادل دو برابر مجموع حقوق مبنا، افزایش سنواتی و فوق العاده شغل سالیانه شهردار تعیین نموده که با توجه به حکم حقوقی شهردار رشت توسط استاندار محترم، مبلغ سالیانه آن درصورت انجام هزینه های عمرانی از مبلغ سی میلیون تومان در سال نمی تواند تجاوز نماید. لذا چگونگی محاسبه حق عمران شهردار توسط آن پایگاه اطلاع رسانی “ناشی از عدم آگاهی از قوانین موضوعه و یا مصداق نشر اکاذیب می باشد”.

در پایان مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت عنوان نموده است که: با توجه به توضیحات فوق، ضمن تکذیب خبر منتشره با توجه به تشویش اذهان عمومی و انتشار اخبار غیرواقعی و کذب، حق پیگیری چنین خبرسازی هایی از طریق مراجع ذیصلاح از سوی شهرداری رشت محفوظ خواهد بود.