بازدید مهندس آموئی مدیر مخابرات منطقه گیلان از اداره مخابرات شهرهای کوچصفهان و سنگر
بازدید مهندس آموئی مدیر مخابرات منطقه گیلان از اداره مخابرات شهرهای کوچصفهان و سنگر

  ایده آل خبر _در راستای دیدارهای دوره ای مدیر مخابرات منطقه گیلان ،مهندس آموئی به اتفاق معاونت شبکه و جمعی از مدیران ، با حضور در اداره مخابرات شهرهای کوچصفهان و سنگر ،با روسای اداره و سایر همکاران این شهرها،دیدار و گفت و گو نمود. به گزارش دفتر روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان ،در […]

 

ایده آل خبر _در راستای دیدارهای دوره ای مدیر مخابرات منطقه گیلان ،مهندس آموئی به اتفاق معاونت شبکه و جمعی از مدیران ، با حضور در اداره مخابرات شهرهای کوچصفهان و سنگر ،با روسای اداره و سایر همکاران این شهرها،دیدار و گفت و گو نمود.
به گزارش دفتر روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان ،در بازدید بعمل آمده از شهرهای سنگر و کوچصفهان ،ضمن بررسی خرابی های ناشی از سرقت های مکرر در این مناطق که باعث متلاشی شدن شبکه کابل ارتباط مشترکین گردیده ، جهت رفع مشکلات به روش های مختلف ؛ مانند زمینی کردن کابل ، استفاده از کافو نوری و حذف مسیرهای پرخطر از جهت سرقت ،کابل کشی مجدد و استفاده از دزدگیر بر روی کابل های موجود، بصورت جزء به جزء موارد خرابی اقدام و دستورات و هماهنگی لازم صادر گردید.